Înapoi

Termenele de utilizare

1 Generalități și domeniu de aplicare


1.1 ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (denumită în continuare: ABOUT YOU), este o companie activă în domeniul comerțului electronic care operează, printre altele, magazine online pe diferite site-uri web și aplicații (denumite în continuare: Servicii).


Aceste servicii includ și outlet-ul ABOUT YOU, în care membrii pot achiziționa bunuri în cadrul unor promoții limitate din punct de vedere al timpului și al cantității. Aceste Condiții de utilizare sunt valabile pentru outlet-ul ABOUT YOU în cadrul următoarelor servicii: www.aboutyou-outlet.ro, ABOUT YOU Outlet App.


1.2 Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, serviciile furnizate de ABOUT YOU sunt destinate exclusiv utilizării private. Utilizarea serviciilor furnizate de ABOUT YOU în scopuri comerciale nu este permisă fără acordul expres al ABOUT YOU.


1.3 Prin înregistrare, te declari de acord cu aceste Condiții de utilizare. Aceste Condiții de utilizare definesc condițiile în care sunt utilizate serviciile.


1.4 Pentru comenzile/achizițiile efectuate prin intermediul Serviciilor, pe lângă prezentele Condiții de utilizare, se aplică și Condițiile generale contractuale https://aboutyou-outlet.ro/s/agb ale outlet-ului ABOUT YOU (în continuare: CGC), cu modificările ulterioare, care pot fi accesate, tipărite și/sau salvate de aici și de la „CGC”.2 Statutul de membru în outlet-ul ABOUT YOU


2.1 Posibilitatea de utilizare a conținuturilor ABOUT YOU se adresează în cadrul disponibilității acestora și al conținutului respectiv, doar unui cerc închis de membri. Pentru a participa la oferte și pentru a achiziționa bunuri, trebuie să te înregistrezi ca membru pentru respectivele servicii. Statutul de membru conferă dreptul de a utiliza conținutul în scopuri proprii private, nu și comerciale.


2.2 Înregistrarea este gratuită. Nu rezultă nicio obligație de a efectua cumpărături prin dobândirea statutului de membru în urma unei înregistrări reușite.


2.3 Odată cu înregistrarea reușită, între ABOUT YOU și membrul respectiv se încheie un contract. Nu se pot ridica pretenții privind încheierea unui contract. ABOUT YOU își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea.


În schimbul abonamentului gratuit, ne acorzi un consimțământ pentru transmiterea, respectiv primirea newsletter-ului nostru prin e-mail („consimțământ pentru newsletter”), precum și pentru prelucrarea aferentă a datelor tale cu caracter personal:


Sunt de acord ca ABOUT YOU SE & Co. KG să mă informeze prin e-mail despre tendințe, oferte & vouchere, și să prelucreze datele mele personale în acest scop. Consimțământul poate fi revocat în orice moment la sfârșitul fiecărui newsletter, făcând clic pe linkul de dezabonare.


Consimțământul pentru newsletter presupune confirmarea datelor furnizate prin apăsarea unui link de e-mail care este trimis utilizatorului prin e-mail după înregistrare (procedură de dublă verificare), cu excepția cazului în care confirmarea a avut deja loc cu un cont existent pentru alte servicii ABOUT YOU și/sau un cont verificat (de exemplu, „Înregistrare cu Apple”).


2.4 Datele solicitate în timpul înregistrării și în cursul ulterior al deținerii statutului de membru trebuie furnizate complet și corect. Acest lucru înseamnă și că utilizatorilor nu le este permis să se înregistreze și/sau să se autentifice cu identitățile altor persoane și/sau să utilizeze datele unor terți în acest scop fără a fi autorizați în acest sens. O adresă de e-mail funcțională este o condiție prealabilă pentru a deveni membru.


2.5 Fiecare persoană se poate înregistra o singură dată pentru aceste servicii. Nu este permisă înregistrarea și/sau utilizarea simultană a mai multor conturi de membru. Eludarea acestui regulament, în special prin utilizarea unor date sau adrese de e-mail diferite, nu este permisă și poate duce la blocarea sau încetarea statutului de membru din partea ABOUT YOU.


2.6 Membrii trebuie să păstreze confidențialitatea parolei și să-și asigure cu grijă accesul la contul lor de membru. Nici ABOUT YOU nu va dezvălui parola unor terțe părți. ABOUT YOU și/sau angajații ABOUT YOU nu vor solicita niciodată parola membrilor. Din motive de securitate și pentru a preveni utilizarea abuzivă a contului de membru, trebuie aleasă o parolă suficient de sigură, iar parola trebuie schimbată la intervale regulate. Membrul este singurul responsabil pentru securitatea datelor de acces.3 Utilizarea outlet-ului ABOUT YOU


3.1 Nu se vor putea emite pretenții cu privire la utilizarea serviciilor ABOUT YOU. ABOUT YOU își rezervă dreptul de a modifica, completa, șterge și/sau întrerupe părți ale serviciilor, serviciile în ansamblu și/sau funcționalități individuale și/sau întreaga ofertă fără o notificare separată, de exemplu, pentru a pune în aplicare o hotărâre judecătorească și/sau o decizie a unei autorități; în cazul unor modificări legislative; pentru a elimina lacunele de securitate sau pentru a extinde oferta. În cazul în care modificarea, adăugarea, ștergerea și/sau întreruperea este considerată ca fiind nerezonabilă pentru membru, se va aplica punctul 8.1. în mod corespunzător.


3.2 Este interzisă utilizarea serviciilor într-un mod care încalcă reglementările legale, drepturile terților sau bunele moravuri. Membrul trebuie să se abțină de la orice perturbare a serviciilor sau de la utilizarea datelor disponibile într-un scop care să depășească utilizarea prevăzută a acestora. În această categorie intră, spre exemplu, manipulări în scopul obținerii de plăți neautorizate sau de alte avantaje în detrimentul ABOUT YOU și/sau al unor terțe părți, precum și copierea sau citirea de conținuturi, oferte, registre, baze de date etc. în orice scop. De asemenea, este interzisă utilizarea serviciilor într-un mod abuziv sau care ar putea afecta buna reputație a ABOUT YOU.4 Încetarea statutului de membru


4.1 Membrii pot renunța oricând la statutul de membru, fără a preciza motivele, cu condiția să nu existe motive contrare în baza altor relații contractuale - de exemplu, creanțe restante. Membrii pot renunța la statutul de membru prin trimiterea unui e-mail informal la adresa kundenservice@aboutyou-outlet.de.


4.2 ABOUT YOU poate revoca statutul de membru în orice moment pe cale ordinară, acordând un preaviz de 14 zile.


4.3 ABOUT YOU poate bloca, restricționa sau revoca statutul de membru fără o notificare prealabilă dacă există indicii concrete că membrul respectiv încalcă prevederile legale, drepturile terților, prezentele Condiții de utilizare sau CGC.5 Protecția datelor


Pentru Servicii sunt valabile și Condițiile privind protecția datelor https://aboutyou-outlet.ro/s/data-protection implementate de ABOUT YOU, cu modificările ulterioare, care pot fi accesate, tipărite și/sau salvate de aici și de la „Condițiile privind protecția datelor”.6 Limitarea răspunderii


6.1 ABOUT YOU nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere directă, indirectă, specială și/sau pentru daune suferite de membri care rezultă din utilizarea Serviciilor și care sunt asociate cu orice întrerupere a liniilor de telecomunicație sau a liniilor electrice, căderi ale rețelelor de telefonie mobilă, efecte ale unor software-uri malițioase, activități înșelătoare ale unor terți care urmăresc să obțină în mod neautorizat acces la și/sau să dezactiveze software-ul și/sau hardware-ul ABOUT YOU, sau circumstanțe de forță majoră. În astfel de cazuri, ABOUT YOU nu este obligată să îi despăgubească pe membri pentru daunele suferite.


6.2 ABOUT YOU răspunde numai pentru daunele cauzate cu vinovăție care rezultă în urma decesului, a vătămării integrității corporale sau a sănătății, pentru daunele cauzate în mod intenționat sau din neglijență gravă de către ABOUT YOU, de reprezentanții legali sau de agenții ABOUT YOU. În rest, ABOUT YOU răspunde numai pentru încălcarea din neglijență ușoară a obligațiilor a căror îndeplinire este esențială pentru buna desfășurare a serviciilor și pe a căror respectare membrul se poate baza în mod regulat (obligații cardinale), iar aceasta se limitează la prejudiciul previzibil și tipic contractului. Limitarea de mai sus a răspunderii se aplică în mod corespunzător răspunderii personale a reprezentanților legali și a agenților ABOUT YOU.


6. 3 Răspunderea în temeiul Legii [germane] privind răspunderea pentru produse nu este afectată de această prevedere.7 Drepturi de protecție comercială/ Proprietate intelectuală


Denumirile firmelor, mărcile, logo-urile, datele, informațiile, imaginile, videoclipurile, rezultatele căutărilor și textele, precum și alte conținuturi aparținând ABOUT YOU beneficiază de protecția drepturilor de autor în conformitate cu legislația privind drepturile de autor și/sau cu alte legi care protejează proprietatea intelectuală. Reproducerea, distribuirea și editarea conținuturilor (integral sau parțial) sunt permise numai cu acordul expres al ABOUT YOU. Conținuturile care nu provin de la ABOUT YOU beneficiază, de asemenea, de protecția drepturilor de autor în conformitate cu legislația privind drepturile de autor și/sau cu alte legi care protejează proprietatea intelectuală în favoarea respectivului titular de drepturi.8 Dispoziții finale


7.1 ABOUT YOU își rezervă dreptul de a actualiza aceste Condiții de utilizare din când în când. Membrii vor fi informați despre modificare în timp util și într-un mod adecvat (de exemplu, prin e-mail, mesaj push, notificare în contul de membru). Utilizarea serviciilor este guvernată de versiunea aflată în vigoare la momentul respectiv a Condițiilor de utilizare. În cazul în care membrul nu obiectează în termen de 6 săptămâni de la notificare, condițiile de utilizare se consideră aprobate. În cazul în care un serviciu continuă să fie utilizat după intrarea în vigoare a modificărilor, membrul declară astfel că este de acord cu termenii de utilizare modificați.


7.2 Este valabilă legea Republicii Federale Germania, fiind exclusă aplicabilitatea Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (CISG). Această prevedere nu se aplică în măsura în care protecția acordată este suspendată prin dispozițiile imperative ale legislației statului în care membrul (consumatorul) își are reședința obișnuită.


7.3 În măsura în care anumite prevederi individuale ale acestor Condiții de utilizare sunt și/sau vor fi lovite de nulitate, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte prevederi. Dispoziția lovită de nulitate va fi înlocuită fie cu dispozițiile legale, fie – în absența unei astfel de dispoziții – cu o dispoziție pe care părțile ar fi putut să o adopte cu bună credință dacă ar fi avut cunoștință de nulitatea dispoziției afectate.


Furnizorul de servicii

ABOUT YOU SE & Co. KG

Domstraße 10

20095 Hamburg 

Germania

 

Registrul Comerțului: Judecătoria Hamburg

Număr de înregistrare: HRA 126781

C.I.F.: RO43921882reprezentată legal prin:

ABOUT YOU Verwaltungs SE

Registrul Comerțului: Judecătoria Hamburg

Număr de înregistrare: HRB 171601

Consiliu director: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese

Președintele consiliului de supraveghere: Sebastian Klauke


Versiunea 1.0 Versiunea din: aprilie 2023

Descărcați Condițiile generale contractuale în format PDF